Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, jež byla schválena usnesením vlády ze dne 16. 1. 2013 č. 39, stanovuje svým úkolem č. 2.2.4. zveřejňování poradců a poradních orgánů a povinné zveřejnění příslušných smluv.

VK Dukla Liberec v souvislosti s tímto nařízením prohlašuje, že v daném období neuzavřel žádnou výše zmíněnou smlouvu.

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
KONTAKTY
ŽIVOTOPIS ŠIMONÍČEK
ŽIVOTOPIS ŠEBELOVÁ
Zásady ochrany osobních údajů - GDPR